Bad Loretto
1. Preis

1. Preis mit SPADO ARCHITECTS